Kursen är inte öppen för inskrivning

Skapa team som gör + skillnad

Testa att uppmärksamma små framsteg! Det skapar blomstrande och hållbara team - på riktigt!

Course Summary

 

Course Curriculum

Styrkebaserad i Sverige AB

John Smith

Developer

Highly Recommended Course. Easy to Understand, Informative, Very Well Organized. The Course is Full of Practical and Valuable for Anyone who wants to Enhance their Skills. Really Enjoyed it. Thank you!!

Course Pricing