O6eocqpriclzlrypftsr spring i bena 480x270

Skapa team som gör + skillnad

Testa att uppmärksamma små framsteg! Det skapar blomstrande och hållbara team - på riktigt!

   Se presentation


Vill du uppnå enastående resultat, tillsammans!?
Vill du lära dig förvandla en grupp till ett FramstegsTeam?


Med hjälp av Styrkebaserad Teamutveckling förvandlar ni vilken grupp som helst till ett team som gör framsteg. Ni får mer handlingskraft och skapar goda resultat tillsammans.

Det bygger på praktisk tillämpning, forskning och insikter från:

  • Framstegsprincipen
  • Designprocesser - Design Sprint 2.0
  • Positiv organisationspsykologi
  • Styrkebaserad utveckling och Appreciative Inquiry

"Fokusera på era framsteg, upptäck det som fungerar och låt det växa sig starkare!"

+ Ni ökar energinivån och arbetsglädjen i ert team

+ Ni stärker engagemanget och förmågan att nå enastående resultat

+ Ni skapar ett blomstrande FramstegsTeam och har mer kul tillsammans!"Våra anställda är nu mer effektiva, glada och energifyllda när dem arbetar utifrån deras styrkor. De säger oftare ja till rätt saker, de ber snabbare om hjälp och stöd för att kunna göra framsteg tillsammans och individuellt."

- Ann-Kristin Källström Sundgren Rektor, Norrköpings kommun

Är du nyfiken?