Dett är erbjudande är inte öppen för registering

Att bygga team och arbetslag - med fokus på styrkor, framsteg och det friska

5 veckor online - live - med start i april 2021

Styrkebaserad teamutveckling - en kurs för hela arbetsgruppen!

Framgångsrika team präglas av välkomnande hjälpandekultur. Det finns närvaro, öppenhet och respekt inför varandras olikheter. Medlemmarna är bra på att samtala om varandras unika styrkor och hur de kan användas på bästa sätt - tillsammans.

Att göra framsteg i meningsfullt arbete; att undanröja hinder, lösa konflikter och skapa flyt under vägen - det blir en självklarhet. Medlemmarna är fokuserade på att hjälpa varandra i arbetet - med att 
nå verksamhetens uppsatta resultatmål och att skapa unika värden - för dem de finns till för.

Mänskliga välmåendet viktigt för 
framgångsrika team. Upplevd hälsa och blomstring förstärks och smittar av sig. Arbetsglädje, yrkesstolthet, motivation och handlingskraften ökar när vi fokuserar på styrkor och det friska.

 "Det bli kul att gå till jobbet. Jag känner samhörighet. Och jag vill göra positiv skillnad för dem vi finns till för. Det är kul!"

Sara Ann-Kristin Källström Sundgren
Rektor, Norrköpings Kommun

För vem är denna utbildning?

Denna kurs vänder sig till både ledare och medarbetare som tillsammans vill lyfta samarbetet till en nya nivåer -oavsett om ni arbetar på distans eller på kontoret.

Du kan gå den själv eller tillsammans med kollegor. Detta är en öppen utbildning och det dialogbaserade upplägget och innehållet gynnas av kompletterande synsätt från olika sammanhang och branscher.  

Vad får du?

Denna utbildning ger dig möjlighet att stärka ditt team, arbetslag och organisation - samt dig själv - på naturliga sätt i vardagen.

Vi gör det genom att fokusera på framstegens möjligheter och strategisk styrkebaserad förändringsledning, utveckling och design. 

Praktik och teori 

Kursens upplägg och innehåll bygger på aktuell forskning och praktik inom en rad områden - agil projektledning, kvalitets- och innovationsledning samt design, positiv organisationspsykologi med flera.

Boken Styrkebaserad Teamutveckling en praktisk handbok i Appreciative Inquiry - är utgångspunkt för kursen och 2019 års upplag ingår i priset.

Ett berikande nätverk

Utöver våra online-tillfällen ges du tillgång till vårt digitala kursrum samt en lärande gemenskap med inspirerande människor.

I din kursavgiften ingår även ett tillfälle för personlig coaching eller guidning tillsammans med kursledaren, Daniel Richardsson

Kursinnehåll

Daniel Richardsson

Course Pricing