Fånga
möjligheten


utveckla dig själv,
arbetslag och team  
- som 
skapar wow 
och enastående resultat

Vill du se människor växa och blomstra?

I över 20 år har jag inspirerar och hjälpt människor att fokusera på styrkor och stärkande upplevelser, attraktiv kvalitet och förnyelse.

Nu vill jag göra mer av det tillsammans med dig.

Hur har jag gjort?

Tillsammans med andra har jag fått många bra saker att hända med hjälp av nyfikna och styrkebaserade frågor:

- Vad fungerar bra och varför fungerar det bra?

- Hur bygger vi vidare på våra framsteg och framgångsfaktorer för att nå önskvärda lägen? 


... med ökat välmående, kreativ handlingskraft och förbättrade resultat?

En inspirationskälla - framstegsteam.se

Nu är det möjligt för dig, dina kollegor och vänner att ta del av mina och andras rika erfarenheter från att arbeta med styrkebaserade perspektiv.

Det kan vara för företag i näringslivet, för samhällets kommuner, regioner och myndigheter - för barn och unga, vuxna och äldre.

Känn dig varmt välkommen att utveckla din nyfikenhet - och dina frågor - tillsammans med oss.

Tre sätt att Lära dig mer  

Bygg på det som fungerar

Du får ledande verktyg, arbetssätt och värderingar som gör positiv skillnad, på riktigt - för dig, andra och verksamheten. 

Testa och se vad det ger. (Ta del av dessa här och tipsa andra)

Synliggör det önskvärda

Du lär dig enkla grepp i vardagen - genom framstegens enkelhet, styrkornas naturlighet, frågandets nyfikenhet och Appreciative Inquiry aktiviteternas träffsäkerhet.

(Gå vår utbildning och/eller ta del av vår styrkebaserade rådgivning/coaching/handledning)

 

Vi lär oss - tillsammans

Gå med i vår gemenskap. Vi är lika nyfikna som du. Här delar och lär vi oss - hur arbetslag och team utvecklas tillsammans.

Vi gör det genom att FÖDA framsteg, önskvärda lägen, design och aktiviteter  - i det lilla som det stora!

Öppen Facebookgrupp -, LinkedIn

 "Personalen är gladare, mer energifyllda och produktiva när de arbetar utifrån sina styrkor. 

De säger oftare ja till rätt saker. De ber snabbare om hjälp för att ge det bästa - för dem vi finns till för - barnen, vårdnadshavarna och samhället" 

Ann-Kristin Källström Sundgren
Rektor - Norrköpings kommun