Fånga
möjligheten

Utveckla dig själv,
arbetslag och team. 


Det skapar wow 
och önskvärda resultat.

varför är detta viktigt?

Personalen är gladare, mer energifyllda och produktiva - när de arbetar utifrån sina styrkor och med styrkebaserad teamutveckling i sina arbetslag. 

De säger oftare ja till bra saker. 
De ber snabbare om hjälp för att ge det bästa - till dem som vi finns till för - barnen, vårdnadshavarna och samhället

Ann-Kristin Källström Sundgren
Rektor - Norrköpings kommun

TRE MÖJLIGA VÄGAR FÖR DIG

Bygg på det som fungerar

Här får du - gratis tillgång - till ledande styrkebaserade verktyg, arbetssätt och värderingar som gör positiv skillnad, på riktigt - för dig, andra och din verksamhet.

Inspireras, testa själv och se vad det ger att fokusera på framsteg.

Synliggör det önskvärda

Genom våra längre styrkebaserade utbildningar - rådgivning, coaching och guidning - lär du dig enkla grepp i vardagen.  

Genom framstegens enkelhet, styrkornas naturlighet, frågandets nyfikenhet och Appreciative Inquiry aktiviteternas träffsäkerhet tar du dig fram mot det önskvärda.

Vi lär oss - tillsammans

Gå med i vår gemenskap. Vi är lika nyfikna som du. Här delar och lär vi oss om hur vi skapar arbetslag- och teamutveckling tillsammans.

Vi gör det genom att FÖDA framsteg, önskvärda lägen, design och aktiviteter  - i det lilla som det stora!

har du Boken?
Här påGÅR EU-finansierat Projekt 

Hur händer det bästa - oftare?

Inspireras av de skarpa frågorna i boken - inom åtta områden - som naturligt formar högpresterande och blomstrande arbetslag och team.

Boka webinar, föreläsning, workshop eller samtal och utforska HUR ni har möjlighet att använda er av Styrkebaserad Teamutveckling.

Vill ni börja uppmärksamma och fira dagliga framsteg, bygga psykologiskt trygghet och långsiktigt arbeta styrkebaserat för att nå önskvärda resultat? 

MER OM DENNA SIDA

En inspirationskälla

På framstegsteam.se är det möjligt för dig, dina kollegor och vänner att ta del av mina och andras rika erfarenheter - från att arbeta med styrkebaserade perspektiv.

Det kan vara för företag i näringslivet, för byn, staden, samhällets kommuner, regioner och myndigheter, för deltagare i utbildningar - för barn och unga, vuxna och äldre.

Känn dig varmt välkommen. Här kan du fånga möjligheten och utveckla din nyfikenhet - dina frågor - och handlingskraft tillsammans med oss.

Hur har vi gjort?

Tillsammans med andra får vi bra saker att hända. 

Med hjälp av nyfikna frågor, styrkebaserade processer, samtal och dialog om:

- Vad fungerar bra och varför fungerar det bra? 


- Hur bygger vi vidare på våra framsteg och framgångsfaktorer för att nå önskvärda lägen? 


... så lyckas vi öka välmåendet och skapa kreativ handlingskraft - med förbättrade resultat som följd! 

Vill du testa i dina sammanhang?

Vill du se människor växa och blomstra?

Jag inspirerar människor, team och organisationer att fokusera på styrkor och stärkande upplevelser, attraktiv kvalitet och förnyelse. Jag gör detta sedan 20 år och...

...nu vill jag göra mer av det tillsammans med dig. 

Daniel Richardsson
+46 73 8181909
[email protected]