Fånga
möjligheten

Utveckla dig själv,
arbetslag och team. 


Det skapar wow 
och önskvärda resultat.

Vill du se människor växa och blomstra?

 Jag - Daniel Richardsson - inspirerar och hjälper människor och organisationer att fokusera på styrkor och stärkande upplevelser, attraktiv kvalitet och förnyelse. Detta gör jag sedan 20 år och...

Nu vill jag göra mer av det tillsammans med dig.

Hur har jag gjort?

Tillsammans med andra har får jag många bra saker att hända. 

Med hjälp av nyfikna frågor, styrkebaserade processer, samtal och dialog om:

- Vad fungerar bra och varför fungerar det bra? 


- Hur bygger vi vidare på våra framsteg och framgångsfaktorer för att nå önskvärda lägen? 


...ökar välmående; kreativ handlingskraft uppstår med förbättrade resultat som följd!

Vill du testa i dina sammanhang?

En inspirationskälla

Här är det möjligt för dig, dina kollegor och vänner att ta del av mina och andras rika erfarenheter från att arbeta med styrkebaserade perspektiv.

Det kan vara för företag i näringslivet, för samhällets kommuner, regioner och myndigheter, för deltagare i utbildningar - för barn och unga, vuxna och äldre.

Känn dig varmt välkommen till framstegsteam.se och möjligheten att utveckla din nyfikenhet - dina frågor - och handlingskraft  tillsammans med oss.

vad ger det?

Personalen är gladare - energifyllda och mer produktiva - när de arbetar utifrån sina styrkor. 

De säger oftare ja till bra saker. 
De ber snabbare om hjälp för att ge det bästa - för dem vi finns till för - barnen, vårdnadshavarna och samhället

Ann-Kristin Källström Sundgren
Rektor - Norrköpings kommun

TRE MÖJLIGA VÄGAR

Bygg på det som fungerar

Du får ledande verktyg, arbetssätt och värderingar som gör positiv skillnad, på riktigt - för dig, andra och verksamheten.

Inspireras, testa själv och se vad det ger.

Synliggör det önskvärda

Du lär dig enkla grepp i vardagen - genom framstegens enkelhet, styrkornas naturlighet, frågandets nyfikenhet och Appreciative Inquiry aktiviteternas träffsäkerhet.

Detta gör du genom våra längre utbildningar eller vår styrkebaserade rådgivning, coaching och guidning.

Vi lär oss - tillsammans

Gå med i vår gemenskap. Vi är lika nyfikna som du. Här delar och lär vi oss - hur arbetslag och team utvecklas tillsammans.

Vi gör det genom att FÖDA framsteg, önskvärda lägen, design och aktiviteter  - i det lilla som det stora!

har du Boken?

Hur händer det bästa - oftare?

Inspireras av de skarpa frågorna - inom åtta områden - som naturligt formar högpresterande och blomstrande arbetslag och team.

Boka webinar, föreläsning, workshop eller samtal och utforska HUR ni har möjlighet att använda er av Styrkebaserad Teamutveckling.

Vill ni börja uppmärksamma och fira dagliga framsteg, bygga psykologiskt trygghet och långsiktigt arbeta styrkebaserat för att nå önskvärda resultat? 

 nu