Daniel Richardsson

- Certifierad Innovationsledare 
- Appreciative Inquiry Design konsult
- Instruktör inom välmående och qigong


Kul att du har hittat hit. 

Här finner du några saker som jag vill berätta. Vill du veta mer så hittar du aktuella inlägg på sociala medier, via ikonerna nedan

Med varm, välkomnande, nyfikenhet
Daniel


några milstolpar

RISE- Research Institutes of Sweden

Innovations- och processledare

Här arbetar jag sedan maj 2022 som innovations- och processledare och här kan du läsa mer om vad jag bidrar med på RISE.

SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign

Hur stärker vi företag på landsbygderna?

Här arbetade jag under perioden 2020-2012 som projektledare i ett distribuerat och magiskt online-team. Tillsammans med Sol Vikström i Östersund och Mona Wärdell i Sundsvall arbetar vi med att ta fram Kunder insikter och trender ett metodverktyg designdriven affärs­utveckling

Arbetet utgick från kund- och användarcentrerad affärsutveckling genom designprocessen, dess olika värderingar, moment och verktyg. 

Vi skapade detta erbjudande för mikroföretagare, små och medelstora företag samt företagsrådgivare på Sveriges landsbygder. 

Det hjälper företagare att snabbare: Fånga kundinsikter; Prioritera fokus och fatta beslut; Formulera hur-utvecklar-vi-frågor. För att sedan, mer träffsäkert: Idégenerera koncept; Bygga prototyper och slutligen Testa dessa på användare. 

Lansering skedde i januari 2021

Certifierad Innovationsledare - 2020

Organisationers villighet - vad är det?

Något som länge har lockat min nyfikenhet är Community Readiness. Detta handlar om ett sammanhangs gemensamma villighet att ta sig an något nytt - som är nytt och bra för oss.

Det kan vara innovation, designtänkande och design-sprintar och attraktiv kvalitet. Det kan vara Appreciative Inquiry, värderingar, verktyg och arbetssätt - och inte minst blomstrande, hållbart värdeskapande och cirkuläritet.

Detta fokus på människors förväntan och villighet fick mig att 2019 slutföra min kandidatexamen i organisationspsykologi, vid Linneuniversitetet: Vad är viktigt, på riktigt, för oss?: En kvalitativ studie om en organisations villighet och förväntan att ta sig an innovation.

I mars 2020 blev jag en av Sveriges första 30 Certifierade Innovationsledare. Denna process utgår från de certifieringsregler som RISE i samarbete med yrkesföreningen Innovationsledarna har tagit fram. Certifieringen bygger på ISO-standarden för Innovationsledning och jobbrollen som innovationsledare, vilken kan jämföras med yrkesroller som projektledare och kvalitetsledare.

Läs mer om mig på Innovationsledarna.se


Boken och forskningen om Styrkebaserad Teamutveckling - 2019

I mars 2019 släpptes den andra upplagan av denna unika handbok i Appreciative Inquiry. Den hjälper team, ledare, chefer med flera att systematiskt utveckla högpresterande och psykologiskt trygga team.

Jag är översättare av boken och i perioder sedan 2006 har jag varsamt bearbetat innehållet från amerikansk engelska och dess sammanhang till svenska för spridning i Sverige.

I denna upplaga bidrar jag med ett längre förord med exempel från Sverige presenterade av Therese Eriksson, Malin Heimer Nilsson och Ann-Kristin Källström Sundgren.

Förordet i boken presenterar även exempel på forskningen som jag har drivit på och bidragit inom tillsammans med Johan Lilja, PhD, docent och lektor i Kvalitetsteknik vid Mittuniversitetet i Östersund.

Första upplagan av denna bok kom ut 2012 och såldes i 3000 exemplar. Även denna andra upplaga är utgiven av Jengel i Östersund.

Sida och GD-Forum, Svenska myndigheter för hållbar utveckling

Varför är arbetet med hållbarhet viktigt för dig?

2018-2019 arbetade jag på uppdrag för Sidas avdelning Partnerskap och Innovation. Tillsammans med Annika Palo, koordinera jag operativ myndighetssamverkan; att leda workshoppar samt designa konferensupplägg för GD-Forum, Svenska myndigheter för hållbar utveckling. 

Sedan slutet av 2019 koordineras detta arbeta vidare av Folkhälsomyndigheten.

En mycket fin följeforskningsartikel från det här arbetet finns publicerad 2020 av Klas Palm, PhD och Johan Lilja, PhD: On the road to Agenda 2030 together in a complex alliance of Swedish public authorities (2020)

För Sidas kommunikationsenhet arbetade jag även med att inspira samt leda workshoppar vid införandet av design thinking och Design Sprint-metodik i arbetet med Sidas strategisk kommunikation.

Drömmen om det goda - mittlugn.se

Hur stärker vi barn, unga och vuxna?

Min yrkeskarriär innehåller det som i väst räknas till mindfullnesbaserade metoder och tekniker.

Sedan 2006 är jag med och bidrar inom detta för att ge unga människor tillgång till medveten närvaro - genom Stillhet, Beröring, Reflekterande lyssnande samt Medvetna rörelser, yoga och qigong.

Detta gör jag genom den ideella föreningen Drömmen om det goda och satsning Mitt Lugn. Se mittlugn.se

Och en sak till.... ditt välmående!

Sedan är 2000 är jag qigonginstruktör inom Biyunmetoden.

Vill du få hjälp att stärka din hälsa - kanske återhämta dig och läka från svår sjukdom, minska dina stressnivåer och stressreaktioner i vardagen.

Eller önskar du bli mer fokuserad på jobbet, i ditt idrottsutövande, eller i livets olika skeenden (i medgång som motgång)?

Jag undervisar och lär ut qigong (medvetna rörelser i närvaro) till privatpersoner och grupper - online och på natursköna platser i naturen.

Biyunmetoden är utvecklad av Qigongmästare Fan Xiluan, i enlighet med Traditionella Kinesisk Medicin. Denna metod har blivit mycket populär och uppskattad i Sverige och internationellt för dessa vackra rörelser och mycket goda hälsofrämjande effekter.

Min 25 åriga resa med att använda qigong och yoga i vardagen - har givit mig många fina tips och grepp som hjälper många människor.

För egen del gav det mig mycket hjälp att komma på fötter efter egen svår sjukdomsperiod (1997). Och sedan dess har det varit ett verktyg för mig att effektivt och snabbt stärka mig i vardagen.

Alla mina år med dessa vackra och stärkande mindfulnessbaserade metoder och övningar (qigong och yoga) har givit mig mycket som kan hjälp dig och andra på vägen mot blomstrande hälsa och ett berikande liv.

Jag ser fram emot att höras.
Ring mig på +4673-8181909


Kontakt

Önskar du göra mig extra glad, RING MIG!

Jag älskar - du vet - samtal, dialog och nyfikna frågor, som vi inte har en aning om var dem lyckas föra oss, kanske till WOW!?

Mitt enkla nummer är +46 73-8181909
På mail når du mig här [email protected]