Daniel Richardsson

Certifierad Innovationsledare  & Appreciative Inquiry Design konsult


Kul att du har hittat till denna sida om mig. 

Här hittar du några aktuella saker som jag vill berätta. Vill du veta mer så finner du mer om mig på sociala medier, via ikonerna nedanÖnskar du göra mig extra glad RING MIG! 

Jag älskar den formen av kontakt. Du vet - samtal, dialog och nyfikna frågor, som vi inte har en aning om var dem lyckas föra oss, kanske till WOW!?

Mitt enkla nummer är +46 73-8181909

Med varm, välkomnande, nyfikenhet
Daniel

några milstolpar

SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign - 2020

Hur stärker vi företag på landsbygderna?

Här arbetar jag som projektledare i ett - MAGISKT - distribuerat online-team. Tillsammans med Sol Vikström i Östersund och Mona Wärdell i Sundsvall arbetar jag med att ta fram Utbildningspaket för företag på lands­bygderna som skapar wow

Arbetet utgår från kund- och användarfokuserad designprocess, dess olika värderingar, moment och verktyg. Vi skapar detta erbjudande för mikroföretagare och företagsrådgivare på Sveriges landsbygder. 

Det hjälper företagare att snabbare: Fånga möjligheterna; Välja fokus; Formulera hur-utvecklar-vi-frågor. För att sedan, mer träffsäkert: Idégenerera koncept; Bygga prototyper och slutligen Testa dessa på användare. 

Lansering sker i januari 2021

Certifierad Innovationsledare - 2020

Organisationers villighet - vad är det?

Något som länge har lockat min nyfikenhet är Community Readiness, ett sammanhangs gemensamma villighet att ta sig an något nytt - som är nytt och bra för oss.

Det kan vara innovation, designtänkande och design-sprintar, attraktiv kvalitet, Appreciative Inquiry, värderingar, verktyg och arbetssätt - och inte minst blomstrande, hållbart värdeskapande och cirkuläritet.

Detta fokus på människors samlade förväntan och villighet fick mig att 2019 slutföra min kandidatexamen i organisationspsykologi vid Linneuniversitetet: Vad är viktigt, på riktigt, för oss?: En kvalitativ studie om en organisations villighet och förväntan att ta sig an innovation.

I mars 2020 blev jag en av Sveriges första 30 Certifierade Innovationledare. Denna process utgår från de certifieringsregler som RISE i samarbete med yrkesföreningen Innovationsledarna har tagit fram, med utgångspunkt i ISO-standarden för Innovationsledning och jobbrollen som innovationsledare som kan jämföras med roller som projektledare och kvalitetsledare.

Boken och forskningen om Styrkebaserad Teamutveckling - 2019

I mars 2019 släpptes den andra upplagan av denna unika handbok i Appreciative Inquiry som hjälper team, ledare, chefer med flera att systematiskt utveckla högpresterande och psykologiskt trygga team.

Jag är översättare av boken och i perioder sedan 2006 har jag varsamt bearbetat innehållet från amerikansk engelska och dess sammanhang till svenska för spridning i Sverige.

I denna upplaga bidrar jag med ett längre förord med exempel från Sverige presenterade av Therese Eriksson, Malin Heimer Nilsson och Ann-Kristin Källström Sundgren.

Förordet presenterar även exempel på den forskning som jag har drivit på och bidragit inom tillsammans med Johan Lilja, PhD, docent och lektor i Kvalitetsteknik vid Mittuniversitetet i Östersund.

Första upplagan av denna bok kom ut 2012 och såldes i 3000 exemplar. Även denna andra upplaga är utgiven av Jengel i Östersund.

Sida och GD-Forum, Svenska myndigheter för hållbarutveckling - 2018-2019

Varför är arbetet med hållbarhet viktigt för dig?

För Sidas avdelning Partnerskap och Innovation arbetade jag på uppdrag med att, tillsammans med Annika Palo, koordinera den operativ myndighetssamverkan, leda workshoppar samt designa konferens för GD-Forum, Svenska myndigheter för hållbar utveckling. 

Detta arbeta koordineras vidare, sedan slutet av 2019, av Folkhälsomyndigheten.

En mycket fin följeforskningsartikel från det här arbetet finns publicerad 2020 av Klas Palm, PhD och Johan Lilja, PhD: On the road to Agenda 2030 together in a complex alliance of Swedish public authorities (2020)

För Sidas kommunikationsenhet arbetade jag även med att inspira arbetet och leda workshops vid införandet av design thinking och Design Sprint-metodik.

Mitt lugn.se - Drömmen om det goda

Hur stärker vi barn, unga och vuxna?

Det kan rära sig om traditionell kinesisk medicinsk qigong, yoga, mindfullness, fjällvandring med många flera sammanhang.

läste du så här långt ? 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Curabitur eu odio dui. Quisque et tellus mi. Suspendisse vel leo risus. Quisque finibus vel enim vestibulum dignissim.

Exempel

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Curabitur eu odio dui. Quisque et tellus mi. Suspendisse vel leo risus. Quisque finibus vel enim vestibulum dignissim.