Vad får jag lov att hjälpa dig med?

Att inspirera dig och er att göra framsteg mot uppsatta mål är min passion - från rådande nuläge till önskat läge i framtiden.

Med vänlig hälsning
Daniel Richardsson


Alla erbjudanden

DU KAN ANLITA MIG FÖR... 

Inspiration och workshops - online och offline

Jag anlitas för föreläsningar och workshop- planering och facilitering. Det kan vara inom styrkebaserad utveckling av team, organisationer, ledare, regioner eller inom designmetodik med flera områden.

Guidning, Rådgivning och Coaching - online och offline 

För några kunder fungerar jag som guide, rådgivare och coach. Det kan vara för en chef, rektor, projektledare eller teamledare - över telefon, på skärmen, i en walk-and-talk, lunch eller under en fjällvandring på fjället. 

Innovationsledning, samverkan och tjänstedesign - online och offline 

I andra sammanhang hjälper jag till med att strategiskt leda samverkan. Att arbeta med tjänstedesign och att hjälpa olika organisationer att ta sig an innovation och nya arbetsätt, värderingar, metoder och verktyg.

Utbildning, undervisning och projektledning - online och offline  

Att möjliggöra organisationers, teams och individers lärande är en av mina utvecklade yrkesskickligheter.

Att praktiskt bidra med planering och utveckling av utbildningsinnehåll, undervisning samt utvärdering och kvalitetssäkring av utbildningar - går som en röd tråd genom hela min yrkeskarriär.

KÖP EN GUIDE PÅ VÄGEN

Den första handboken i Appreciative Inquiry på svenska.

Detta är en kraftfull uppslagsbok i frågandets konst som ger dig inspiration. Och boken ger konkreta tips på hur du tillsammans med andra skapar framstegsteam i vardagen.

Läs mer och köp boken här