Hur skapar vi - team som gör positiv skillnad?

GRATIS - Inspiration inom Styrkebaserad Teamutveckling - dess praktik och teori. Plus tillgång till en Lärande gemenskap och ett berikande nätverk

Vad får du?

Du får direkt tillgång till presentationer och mallar - med ledande verktyg, arbetssätt och värderingar - som gör positiv skillnad, på riktigt.

Testa dem i dina sammanhang. Och se vad det ger dig och andra. Kanske kommer ni förundras av effekten och resultaten?

I vår lärande gemenskap kan du ställa frågor eller dela erfarenheter. (Inom kort delar vi inspelade webinar som du kan ta del av i efterhand)
Varmt välkommen 

Daniel Richardsson


 Inspirerande INNEHÅLL

Inspiration

Gratis

    • Inspirerande presentationer
    • Mallar och verktyg
    • Webinar och podavsnitt
    • Lärande gemenskap + Nätverk
Registrera dig här

Jag kan varmt rekommendera Styrkebaserad Teamutveckling och innehållet i detta erbjudande. Det är enkelt, naturligt och samtidigt så kraftfullt.

I över 10 års tid har Daniel förmedlat denna praktik och teori på ett tydligt och inspirerande sätt till oss, ca 60 anställda. Det har gjort stor positiv skillnad för mig som rektor, för mina medarbetare och för dem vi finns till för - barnen.