Allmänna villkor

Vill du se vår Integritetspolicy som vi använder så hittar du den på styrkebaserad.org/integritetspolicy

Du förbinder dig till följande villkor när du bokar och köper kurser eller tjänster via framstegsteam.se,  Styrkebaserad i Sverige AB, Org nr 556852-4374 (som nedan omnämns  Vi och Våra ) :

  1. Betalning för erbjudanden, kurser och tjänster via framstegteam.se sker i förskott - genom kortbetalning via Stripe, alternativt Paypal.

  Önskar du istället nyttja kortbetalning via betallänk via iZettle är det möjligt. Önskar du få faktura tillkommer en hanteringsavgift om 50 kronor.

  Vid faktura skickar du ett epost till [email protected] och anger vilken tjänst/erbjudande du önskar betala med faktura.

  När du behöver ett specificerat kvitto på din betalning skickar du ditt namn, företagets namn, adress och organisationsnummer i ett e-postmeddelande till [email protected].

  Ange: Önskar specificerat kvitto i ämnesraden och bifoga gärna det automatiserade kvitto du fått skickat till dig via epost från betalningsleverantör Stripe, Paypal, iZettle eller motsvarande.


  2.Är du boende och skriven inom EU måste du betala lagstadgad moms för våra tjänster, kurser, medlemskap, evenemang och produkter.


  3.Har du valt att delbetala en kurs så måste kursen betalas till fullo även om du väljer att avbryta kursen tidigare än den kurstid som gäller för kursen.


  4. Alla bokningar och betalningar är bindande med undantag punkt nummer fem (5) på denna sida, eller vid sjukdom/skada där intyg av läkare kan ges eller motsvarande.


  5. Vi kan avböja din bokning av en kurs eller tjänst hos oss om vi anser att vi inte matchar varandra eller av annan orsak. Om det skulle hända får du hela den i förskott betalade summan tillbaka. Det kan dock dröja upp emot en vecka innan du ser pengarna på ditt konto.


  6. Vi förbehåller oss rätten att ändra och att ställa in event, föreläsningar och tjänster, ändra på datum och tider på grund av exempelvis sjukdom. När så sker meddelas vi dig som deltagare/kunde detta till den e-postadress som du har angivit vid bokning.


  7. Vi ansvarar inte under några omständigheter för sjukdom, skador, ej uppnådda resultat eller dylikt i samband med deltagande i kurser eller vid köp av tjänster. Allt deltagande sker på egen risk och under eget ansvar.


  8. Vi sparar den information som du uppger vid anmälan. Om du av någon anledning har problem med detta ber vi dig kontakta oss. Vi ger inte bort och säljer inte dina kontaktuppgifter som du har lämnat vid anmälan, bokning eller andra erbjudanden.


  9. Vi kan komma att fotografera, spela in ljud samt filma under kurser och konsultationer. Detta material kan komma att användas vid marknadsföring av kurser och tjänster. Vill du inte förekomma på några bilder, höras i en ljudfil eller synas på filmer ber vi dig meddela oss detta via mail till [email protected].


  10. Avpersonifierat innehåll från dina kommentarer i meddelande och grupper på LinkedIn, Facebook som administreras och/eller modereras av Daniel Richardsson, Styrkebaserad i Sverige AB, samt på framstegsteam.se kan komma att användas i marknadsföringsmaterial för Styrkebaserads och framstegsteam.se kurser och evenemang.


11. Eventuella tvister sker i svensk rättegång och enligt svensk lag. Styrkebaserad i Sverige AB har företagar- ansvarsförsäkring genom Länsförsäkringar.


Copyright @ framstegsteam. All rights reserved

framstegsteam - Powered By Zenler